Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Argyresthia amiantella

Argyresthia amiantella (Zeller, 1847)

op Picea

parasiet

De larve boort in een eindknop, soms ook het eronder gelegen deel, van een jonge tak. Verpopping intern, in een cocon. De larve maakt tevoren een zuiver ronde uitvliegopening.

waardplanten

Pinaceae, monofaag

Picea abies.

fenologie

Vermoedelijk één generatie.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

pop

Zie Patočka (1998a), Patočka & Turcáni (2005).

synoniemen

Blastotere amiantella.

literatuur

Baldizzone (2008a), Bengtsson & Johansson (2012a), Friese (1969a), Huemer (2012a), Konečná (2013a), Patočka (1998a), Patočka & Turcáni (2005).

Laatste bewerking 19.iii.2019