Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

genus Kessleria

genus Kessleria

algemeen

de soorten van dit geslacht vormen een soortenzwerm in de hoge Alpen (mogelijk ook in andere gebergten buiten Europa, maar daar is weinig over bekend). De soorten zijn sterk gelijkend; vaak hebben de wijfjes gereduceerde vleugels en kunnen zeer slecht vliegen. In het algemeen leven de soorten in sterk geïsoleerde, hoog-gelegen gebiedjes waarvan aanwijzingen bestaan dat deze tijdens de IJstijden ijsvrij geweest zijn. In isolatie, nog versterkt door her zwakke vliegvermogen van de wijfjes, zouden populaties zich hier tot aparte soorten hebben ontwikkeld.

Voorzover bekend leven bijna alle soorten op Saxifraga; enkele leven op Parnassia. De larven leven korte tijd als mineerder of stengelboorder; daarna leven ze vrij in een kluwen bijeengesponnen bladeren of in een spinselbuis. Soorten die leven op planten met relatief grote en brede bladeren beginnen als mineerder, als ze leven op planten met klein, schub- of naaldvormige bladeren beginnen ze als boorder. Van veel, hier niet besproken, soorten is de biologie nog onbekend.

literatuur

Huemer & Mutanen (2015a), Huemer & Tarmann (1991a)..

09/04/2017

Laatste bewerking 11.ix.2021