Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Kessleria fasciapennella

Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)

Kessleria fasciapennella: mines on Parnassia palustris

Parnassia palustris, uit Kyrki (1985a)

mijn

De jonge larve maakt een lange onregelmatige, soms verbrede, gang in een van de onderste bladeren. Later leeft hij vrij in het hart van het rozet, waar een spinsel wordt gemaakt en waar de larve leeft in een witzijden buisje.

waardplanten

Celastraceae, monofaag

Parnassia palustris.

fenologie

Larven in juni-Juli (Agassiz, 1996a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2011).

larve

Kop bruin; prothoracale plaat en poten gelig bruin; anale plaat lichtgrijs met een centrale min of meer rode vlek; lichaam licht roodachtig grijs, dorsaal roodbruin (Kyrki, 1985a). Foto’s van de vrij-levende larve in Beavan ao (2016a)..

pop

Lichtbruin, later zwartig, in een witte cocon tussen strooisel. Kyrki (1985a) beeldt de pop af.

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia tot het Iberisch schiereiland, en van Engeland tot Polen (Fauna Europaea, 2011); boreomontane soort, tot 2000 m hoogte.

literatuur

Agassiz (1996a), Baraniak, Hołowiński & Pałka (1999a), Beavan, Heckford, Prescott, Watson & Young (2016a), Bengtsson & Johansson (2011a), Huemer & Mutanen (2015a), Huemer & Tarmann (1991a), Kozlov & Kullberg (2010a), Kyrki (1985a).

08/04/2017

Laatste bewerking 15.ii.2018