Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Adela mazzolella

Adela mazzolella (Hübner, 1801)

op Brassicaceae

parasiet

Blijkens een serie mooie foto’s in Lepiforum, 2019 boort de jonge larve in de hauwen.

waardplanten

Brassicaceae, monofaag

Erysimum marschallianum; ? Rapistrum perenne; ? Sisymbrium altissimum.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

literatuur

Corley, Rosete, Romão ao (2015a), Gerstberger (2000a), Kurz (2016a), Vítek, Liška, Sitek ao (2015a).

Laatste bewerking 24.iii.2023