Crinopterygidae

Dee familie telt slechts één soort, een mineerder op Cistaceae in het westelijk Middellandse Zee-gebied. De familie hoort tot de Incuvarioidea, waartoe onder meer de Incurvariidae behoren. De larve, die in een zak leeft, maakt een Coleophora-achtige mijn.

23/11/2014

mod 23.xi.2017