Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Acalyptris lesbia

Acalyptris lesbia van Nieukerken & Hull, 2007

Lepidoptera, Nepticulidae

Acalyptris lesbia mines

Limonium gmelinii, Lesbos; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris lesbia mines

idem

mijn

Ei aan onder- of bovenzijde van het blad. De mijn is een voldiepe gang, vooral in het begin sterk gekronkeld, vaak zelfs gespiraliseerd. Frass in een onderbroken bruine centrale lijn, ongeveer half ze breed als de gang. Verpopping extern, uitgang in de bovenepidermis.

waardplanten

Plumbaginaceae, monofaag

Limonium gmelinii.

verspreiding binnen Europa

Lesbos.

pop

In een witte cocon, meestal aan de anderzijde van het blad.

literatuur

van Nieukerken (2007a).

05/07/2010

Laatste bewerking 28.vi.2017