Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Acalyptris limonii

Acalyptris limonii Z & A Laštuvka,1998

Lepidoptera, Nepticulidae

Acalyptris limonii mines

Limonium vulgare, Griekenland; uit Z & A Laštuvka (1998a)

Limonium sp.; A. limonii of maritima, Griekeland; uit van Nieukerken (2007a)

mijn

Ovipositie aan onder- of bovenzijde van het blad. De mijn is een gang van begin tot eind, aanvankelijk sterk gekronkeld, vaak gespiraliseerd, uiteindelijk voldiep, en minder gekronkeld. Frass in een centrale onderbroken lijn. Verpopping buiten de mijn, boognede in de bovenepidermis. Verpopping in een witte cocon, meestal gesponnen aan de onderzijde van het blad, tegen een nerf.

waardplanten

Plumbaginaceae, monofaag

Limonium vulgare.

fenologie

Larven waargenomen in midden juni.

verspreiding binnen Europa

Griekenland, Kroatië; kusten van de Adriatische, Ionische en Aegeische Zee.

literatuur

Z & A Laštuvka (1998a), van Nieukerken (2007a).

05/07/2010

Laatste bewerking 28.vi.2017