Acalyptris maritima A & Z Laštuvka, 1997

Lepidoptera, Nepticulidae

Limonium sp.; A. limonii of maritima, Griekeland; uit van Nieukerken (2007a)

mijn

Ei aan onder- of bovenzijde van het blad. De mijn is een voldiepe gang, vooral in het begin sterk gekronkeld, vaak zelfs gespiraliseerd. Frass in een onderbroken bruine centrale lijn, ongeveer half ze breed als de gang. Verpopping extern, uitgang in de bovenepidermis.

waardplanten

Plumbaginaceae, monofaag

Limonium vulgare.

fenologie

Tenminste drie generaties.

verspreiding binnen Europa

Kustgebied van Adriatische en Aegeische Zee.

larve

Geel.

pop

In een witte cocon, meestal aan de anderzijde van het blad.

literatuur

A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (2007a).

05/07/2010

mod 28.vi.2017