Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ectoedemia angulifasciella

Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)

rozenblaasmijnmot

op Rosa

Ectoedemia angulifasciella: mines on Rosa canina

Rosa canina, België, Prov. Namen, Couvin, Petigny, Barrage du Ry de Rome © Stéphane Claerebout

Ectoedemia angulifasciella: occupied mine on Rosa canina

bezette mijn

Ectoedemia angulifasciella mine

Rosa sp., Losser

Ectoedemia angulifasciella mine

Rosa sp., Brummen

mijn

Ei aan de bladonderzijde, meestal niet ver van de hoofdnerf. Grootste gedeelte van de gang is sterk, darmachtig, gewonden en bevat bruine frass in boogjes. Het laatste gedeelte kan een eindweegs een bladrand volgen. Uiteindelijk gaat de gang over in een langgerekte blaas, met verspreid liggende frass. De larve ligt ruggelings in de mijn. Verpopping extern.

waardplanten

Rosaceae, oligofaag

Filipendula vulgaris; Rosa canina, pendulina, sempervirens; Sanguisorba minor, officinalis.

Rosa is de belangrijkste waardplant.

fenologie

Eén generatie, larven van begin augustus tot begin november (Johansson ea, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Ellis: Kautenbach).

verspreiding binnen Europa

Vrijwel het hele niet-Russische deel van Europa, uitgezonderd de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

larve

synoniemen

Nepticula, Stigmella angulifasciella; N. schleichiella Frey, 1870; N. utensis Weber, 1936.

literatuur

Baldizzone (2004a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1936a), Buszko & Baraniak (1989a), Buszko & Beshkov (2004a), J Černý (2001a), Emmet (1971a, 1983a), Grandi (1931a, 1933a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (1985a, 1988a), Johansson ao (1990a), Kasy (1983a, 1987a), Klimesch (1948a, 1950c, 1958c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kurz (2016a), Kurz & Kurz (2007a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a), van Nieukerken (1985a, 1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a, 2010a), Nowakowski (1954a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Skala (1939a, 1951a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1981a), Tuinstra (2021a,b), Walczak (2011a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 22.v.2021