Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ectoedemia atricollis larva

Ectoedemia atricollis

Ectoedemia atricollis larva

Crataegus monogyna, Nieuwendam. Dat de larve ruggelings in de mijn ligt is te zien aan het buikmerg, dat als een reeks langgerekte donkere vlekjes zichtbaar is.

Ectoedemia atricollis larva

Prunus avium, België, prov. Luik, Luik, Coteaux de la Citadelle: jonge larve, nog met de zwarte ventrale platen; © Jean-Yves Baugnée

De larve is groenig wit en ligt ruggelings in de mijn. De kop is zwartbruin (in tegenstelling tot de bleek-bruine kop van Stigmella hybnerella, waarvan de mijnen soms op die van atricollis lijken.) Jonge larven, in het 2e en 3e stadium, met een reeks zwarte ventrale platen (van Nieukerken, 1985a).

05/07/2011

Laatste bewerking 25.vii.2017