Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ectoedemia coscoja

Ectoedemia coscoja van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2010

mijn

Ei aan de bovenzijde van het blad. De mijn is een bochtige, geleidelijk breder wordende gang, vaak een eindweegs langs een nerf, gevuld met bruine of zwarte frass. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Fagaceae, nauw monofaag

Quercus coccifera.

fenologie

Larven zijn waargenomen in januari en februari; waarschijnlijk univoltien.

verspreiding binnen Europa

Spanje.

larve

Wittig; geen ventrale platen.

opmerkingen

De mijnen zijn niet te onderscheiden van die van E. haraldi en E. ilicis.

literatuur

A & Z Laštůvka (2014a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a)

Laatste bewerking 28.xi.2018