Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ectoedemia hendrikseni

Ectoedemia hendrikseni A & Z Laštuvka & van Nieukerken, 2010

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn

Kort, smal, kronkelend gangetje, abrupt overgaand in een grote voldiepe afgeronde blaas. Frass vult het gangetje vrijwel volledig; in de blaas ligt het overwegend langs de zijden van het oudste deel van de mijn. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Fagaceae, nauw monofaag

Quercus coccifera.

fenologie

Larven zijn gevonden in maart.

verspreiding binnen Europa

Frankrijk (Alpes Maritimes, Var).

larve

Groen.

opmerkingen

De mijn is practisch niet te onderscheiden van die van E. suberis; de larven daarvan leven echter een paar weken later.

literatuur

van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a).

20.i.2010

Laatste bewerking 18.vii.2017