Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ectoedemia phaeolepis

Ectoedemia phaeolepis van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2010

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn

De mijn begint als een kort, kronkelend gangetje; dit gaat zonder overgang over in een grote blaas. Het gangetje is vrijwel geheel met frass gevuld; in de blaas is de frass geconcentreerd in het oudste deel, vooral langs de zijden. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Fagaceae, nauw monofaag

Quercus ilex, rotundifolia.

fenologie

Imagines zijn verzameld tussen eind mei en begin augustus.

verspreiding binnen Europa

Spanje, Portugal.

opmerkingen

Van deze soort zijn uitsluitend imagines bekend; zij werden altijd verzameld in de onmiddellijke nabijheid van de twee genoemde plantensoorten, en vaak geassociëerd met bovenbeschreven mijnen. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat vlinders, mijnen en waardplanten bijeen horen.

literatuur

A & Z Laštůvka (2014a); van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a)

13/08/2014

Laatste bewerking 28.vi.2017