Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ectoedemia spiraeae

Ectoedemia spiraeae Gregor & Povolný, 1983

Lepidoptera, Nepticulidae

mijn

Ei op de onderzijde van het blad, tegen de hoofdnerf, vaak een een nerfoksel. Mijn aanvankelijk een gang langs een nerf, soms de bladrand, gevuld met bruine, verspreid liggende frass. De gang gaat zonder overgang over in een grote, onregelmatige blaas met verspreide, zwartige frass.

waardplanten

Rosaceae, monofaag

Spiraea media.

fenologie

Larven zijn gevonden in september – october; waarschijnlijk univoltien (van Nieukerken, 1985a).

verspreiding binnen Europa

Slowakijë, Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

synoniemen

Stigmella spireae Gregor & Povolný, 1955.

literatuur

Hering (1957a, 1961a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a), Szőcs (1968a, 1977a).

18/07/2010

Laatste bewerking 28.vi.2017