Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ectoedemia terebinthivora

Ectoedemia terebinthivora (Klimesch, 1975)

Lepidoptera, Nepticulidae

Ectoedemia terebinthivora mines

Pistacia terebinthus, Griekenland, Délfi (NB de smalle gangetjes zijn van Acalytris pistaciae); uit van Nieukerken (2007a)

Ectoedemia terebinthivora mine

detail

Ectoedemia terebinthivora mine

Pistacia terebinthus, Anatolië; uit Klimesch (1978b)

mijn

Ovipositie aan de bladonderzijde, dichtbij een dikke nerf. Eerste deel van de mijn een sterk gekronkelde gang met een smalle bruine frasslijn. Daarna verwijdt de mijn zich tot een langgerekte onregelmatige blaas waar de bruine frass verspreid ligt.

waardplanten

Anacardiaceae, nauw monofaag

Pistacia terebinthus.

fenologie

Larven in mei-juni, en september.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Griekenland, Turkijë (Fauna Europaea, 2009).

larve

Gelig tot wit met bruine kop; eerste vier ganglia duidelijk; 12 ventrale platen.

literatuur

Klimesch (1975a, 1978b), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2010a).

05/07/2010

Laatste bewerking 28.vi.2017