Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Etainia obtusa

Etainia obtusa (Puplesis & Diškus, 1996)

mijn

Niet bekend.

waardplanten

Oleaceae, ? monofaag

Fraxinus ornus?

Mogelijk ook andere Fraxinus spp. Niet geheel uitgesloten kan worden dat de soort leeft op Acer monspessulanum.

fenologie

Cocons zijn verzameld in april.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2012).

verspreiding binnen Europa

Spanje, Frankrijk, Italië, Kroatie (Fauna Europaea, 2012).

synoniemen

Ectoedemia obtusa.

opmerkingen

Een groot aantal cocons is gevonden op stammen van Fraxinus ornus; op enige afstand groeide ook Acer monspessulanum.

literatuur

van Nieukerken, Doorenweerd, Hoare & Davis (2016a), van Nieukerken & A Laštůvka (2002a), van Nieukerken, A & Z Laštůvka (2004a, 2006a).

Laatste bewerking 3.iii.2018