Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Fomoria empetrifolii

Fomoria empetrifolii A & Z Laštůvka 2000

Fomoria empetrifolii mines

Hypericum empetrifolium, Griekenland; uit A & Z Laštuvka (2000b)

mijn

Smalle gang, gewoonlijk langs de bladrand, overgaand in een blaas die vrijwel het hele blad inneemt. De frass is geconcentreerd in het basale deel van de blaas. Gemineerde bladeren zijn zeer onopvallend, en vallen bovendien snel af. Verpopping binnen de mijn.

waardplanten

Hypericaceae, nauw monofaag

Hypericum empetrifolium.

fenologie

Mijnen zijn gevonden in de tweede helft van juni – begin juli, maar waarschijnlijk zijn er wel meer generaties.

verspreiding binnen Europa

Griekenland (Peloponnisos).

synoniemen

Ectoedemia empetrifolii.

literatuur

Laštůvka & Laštůvka (2000b), van Nieukerken, Doorenweerd, Hoare & Davis (2016a).

Laatste bewerking 2.iii.2018