Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Glaucolepis headleyella

Glaucolepis headleyella (Stainton, 1854)

brunelmineermot

Glaucolepis headleyella mine

Prunella vulgaris, Duitsland, Eifel, Alendorf; leg Diersystematiek VU

mijn

Ovipositie de bladbovenzijde. Zeer lange smalle gang, vaak langs de hoofdnerf of de bladrand, met de frass in een dunne centrale lijn, uiteindelijk overgaand in onregelmatige langgerekte blaas. Gangwanden licht onregelmatig uitgevreten, vooral tegen het einde van de mijn. De larve verhuist al minerend naar een tweede, soms zelfs derde, blad via de bladstelen en de stengel; daardoor vaak in sommige bladeren alleen een smalle gang, in andere alleen een blaas. Verpopping buiten de mijn. Mijnen vooral in de onderste bladeren, daardoor moeilijk te vinden, maar aangetaste bladeren en ook aangrenzende kleuren vaak violet.

waardplanten

Lamiaceae, monofaag

Prunella grandiflora, laciniata, vulgaris.

fenologie

Larven van juli tot october, met een piek in september (Hering, 1957a; Johansson ea, 1990a).

BENELUX

BE niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2001a).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Waarschijnlijk heel Europe, met mogelijke uitzondering van Ierland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

larve

Heldergeel, kop lichtbruin (Emmet, 1983a; Klimesch, 1948a); zie Gustafsson & van Nieukerken (1990a) voor een beschrijving.

synoniemen

Nepticula, Fedalmia, Trifurcula, Ectoedemia, headleyella; Trifurcula rodella Svensson 1982.

literatuur

Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a, 1970a), Burmann (1979a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2003a, 2004a), Ivinskis, van Nieukerken & Rimsaite (2012a), Johansson ao (1990a), Kasy (1985a), Klimesch (1948a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2001a), Kurz (2016a), A & Z Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), van Nieukerken, Biesenbaum & Wittland (2010a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Pröse (2006a), Skala (1939a, 1951a), Steuer (1995a), Svensson (1982a), Szőcs (1977a, 1981a).

Laatste bewerking 26.viii.2019