Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Glaucolepis salicinae

Glaucolepis salicinae (Klimesch, 1975)

Glaucolepis salicinae mine

uit Klimnesch (1977a).

mijn

Ovipositie waarschijnlijk op de basis van de hoofdnerf. De mijn begint als een lastig zichtbaar, zeer fijn recht gangetje langs de hoofdnerf, dat geheel met frass gevuld is. Later wordt de gang aanzienlijk breder, met onregelmatige zijden en een zware frasslijn die wel een brede doorschijnende zone overlaat. De gang wisselt regelmatig van bovenzijdig naar onderzijdig.

waardplanten

Plantaginaceae, monofaag

Globularia salicina.

fenologie

Verscheidene generaties.

verspreiding binnen Europa

Canarische Eilanden.

larve

Geel, kopkapsel lichtbruin.

synoniemen

Trifurcula salicinae.

literatuur

Klimesch (1975a, 1977a), van Nieukerken (1986a).

Laatste bewerking 22.vii.2018