Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Parafomoria liguricella

Parafomoria liguricella (Klimesch, 1946)

Parafomoria liguricella mine

Cistus albidus, Spanje; uit van Nieukerken (1983b)

mijn

Ei op de boven- of onderzijde van het blad; ei met een ongewone vorm, hoger dan lang. De mijn begint als een heel small, sterk gekronkeld gangetje, dat uiteindelijk een heel klein secundair blaasje vormt. (Soms is de gang minder gekronkeld en volgt deels een nerf.) Frass in een dikke, onderbroken centrale lijn. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Cistaceae, monofaag

Cistus albidus, crispus.

fenologie

Larven zijn waargenomen in september-october en in maart; waarschijnlijk behoren ze tot dezelfde generatie (van Nieukerken, 1983b).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Westelijk Middelandse Zee-gebied (van Nieukerken, 1983b).

larve

Gelig, ligt ruggelings in de mijn. Meso- en metathorax met 10 paren borstels.

synoniemen

Stigmella liguricella.

literatuur

Hering (1957a), Klimesch (1946b, 1953a), Laštůvka & Laštůvka (1997a, 2005b, 2008a, 2009b), van Nieukerken (1983b, 1986a), van Nieukerken, Laštůvka & Laštuvka (2004a, 2006a).

Laatste bewerking 17.v.2020