Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Parafomoria pseudocistivora

Parafomoria pseudocistivora van Nieukerken, 1983

Lepidoptera, Nepticulidae

Parafomoria pseudocistivora mine

Cistus salvifolius, Sicilië; uit van Nieukerken (1983b)

Parafomoria pseudocistivora mine

Cistus monspeliensis, Tunesië; uit van Nieukerken (1983b)

mijn

Ei op de bovenzijde van het blad. Vrij lange, vaak gekronkelde, smalle gang die zich nauwelijks verbreedt. Frass in een onderbroken centrale lijn, die nergens meer dan 1/3 van de gangbreedte inneemt. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Cistaceae, monofaag

Cistus albidus, creticus, crispus, salviifolius.

fenologie

Larven waargenomen van de wintermaanden tot in maart; ze overzomeren in de cocoon.

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Waarschijnlijk het hele Middelandse Zee-gebied (van Nieukerken, 1983b).

larve

Gelig, ligt ruggelings in de mijn. Meso- en metathorax met 9 paren borstels.

opmerkingen

Voor 1983 verward met P. cistivora. De twee soorten verschillen onder meer in de vorm van de legboor, die lang en spits is bij pseudocistivora, kort en stomp bij cistivora. Het lijkt erop dat dit aanpassingen betekenen aan ovipositie op waardeplanten met behaarde, respectievelijk kale bladeren.

literatuur

Laštuvka & Laštuvka (1997a, 2005b), van Nieukerken (1983b, 1985b, 1986a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Zerafa & van Nieukerken (2011a).

Laatste bewerking 17.v.2020