Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella alnetella

Stigmella alnetella (Stainton, 1856)

zwartkraagelzenmineermot

Stigmella alnetella mine

Alnus glutinosa, Orvelte

mijn

Voldiepe slanke gangmijn, vaak een eindweegs een nerf of de bladrand volgend. De ononderbroken frasslijn is maximaal een derde van de breedte van de gang. De frass ligt nooit in boogjes. Het ei bevindt zich altijd aan de bladonderzijde. Meestal maar één mijn in een blad. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Betulaceae, vrijwel monofaag

Alnus glutinosa, cordata, incana, viridis.

Zelden ook op Betula (Johansson ao, 1990a).

fenologie

Er zijn twee generaties per jaar (Johansson ea, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa, uitgezonderd Ierland en het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

larve

Geel met lichtbruine kop; abdominaal segment 1 ventraal bestekeld (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a). Geen vlek op het prosternum (onderscheid met St. glutinosae).

synoniemen

Nepticula alnetella.

opmerkingen

De variabiliteit in de mijnen van St. alnetella en St. glutinosae is aanzienlijk en een zekere determinatie aan de hand van een enkel gemineerd blad is onmogelijk, tenzij middels een larve.

literatuur

Ahr (1966a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Braggion (2013a), Buhr (1935a), Buszko & Beshkov (2004a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1968a, 1972a), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1936a, 1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchklein & de Vos (1999a), Laštuvka & Laštuvka (1997a, 2005a, 2014), Lepiforum (2024), Lhomme (1934b), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2011a, 2014a), van Nieukerken (1986a, 2021a), van Nieukerken, Gielis, Huisman ao (1993a), van Nieukerken, Laštuvka & Laštuvka (2004a, 2006a), Nowakowski (1954a), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1939a), Skorb, Diškus & Stonis (0000a), Sønderup (1949a), Steeman & Sierens (2020a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1978a), Zoerner (1969a, 1970a).

Laatste bewerking 5.i.2024