Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella atricapitella

Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)

zwartkopeikenmineermot

mijn

Het ei wordt afgezet aan de bladboven- of onderzijde, meestal een eindweegs van de bladrand. De mijn is een korte, tamelijk brede en sterk gekronkelde, gang. In het eerste deel van de mijn ligt de frass in een zeer smalle lijn; verderop ligt de frass breder verspreid, maar nergens wijder dan 1/3 van de gangbreedte.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus cerris, petraea, pubescens, pyrenaica, robur.

Buhr (1936a) vermeldt, uit een botanische tuin, nog Q. cerris subsp. austriaca, frainetto, macranthera, serrata; de systematiek van St. atricapitella en verwante soorten was in die tijd nog onvoldoende uitgekristalliseerd, en het voorkomen van atricapitella op wintergroene eiken is daarom nog twijfelachtig.

fenologie

Larven in juni-juli en september-november (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Scandinavië tot Ierland, het Iberisch Schierieland, Sicilië, Griekenland en de Ukraïne (Fauna Europaea, 2009).

larve

Geel. De larve wordt beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a). De larve heeft donker gekleurde sclerieten in de prothorax; het is niet zeker of dit een constant kenmerk is.

synoniemen

Nepticula atricapitella; Stigmella discrepans Sorhagen 1922.

literatuur

Aguiar & Karsholt (2006a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a, 1972b), Buhr (1936a, 1964a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1968a, 1970a), Emmet (1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1932g, 1934a, 1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Johansson (1971a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1940a, 1950c, 1958c), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kuchlein ao (1988a), Kurz (2016a), A & Z Laštuvka (1997a, 2008a, 2014a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken & Johansson (2003a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Nowakowski (1954a), De Prins (1998a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Skala (1939a, 1941a, 1951a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Steuer (1995a), Stonis, Navickaitė, Rocienė ao (2013a), Surányi (1942a), Szőcs (1977a, 1981a), Tomov & Dimitrov (2007a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 29.viii.2019