Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella fasciata

Stigmella fasciata van Nieukerken & Johansson, 2003

Stigmella fasciata mines

Quercus pubescens, Griekenland; uit van Nieukerken & Johansson (2003a)

mijn

Ei aan de bladonderzijde. De mijn is een extreem dicht gewonden gang, die er uitziet als een bruin vlekje; alleen het laatste deel van de gang maakt zich van de vlek los. Frass bruin, verspreid, de gang bijna geheel vullend.

Gewoonlijk worden 2-3, soms meer, eieren bijeen afgezet. De jonge mijnen zijn dan dicht met elkaar vervlochten. Meestal sterft een deel van de larven voortijdig.

waardplanten

Fagaceae, nauw monofaag

Quercus pubescens.

fenologie

Larven in juli en october.

verspreiding binnen Europa

Slovenië, Kroatië, Griekenland, Turkijë.

literatuur

van Nieukerken & Johansson (2003a)

Laatste bewerking 29.xi.2018