Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella lediella

Stigmella lediella (Schleich, 1867)

Lepidoptera, Nepticulidae

Stigmella lediella: mine on Rhododendron tomentosum (Ledum palustre)

Rhododendron tomentosum, Tsjechië, Noord Bohemen, Děčín; © Jindra Černý

mijn

Ovipositie op de bladbovenzijde, gewoonlijk in de bladbasis. Vandaar een opvallende, gaandeweg breder wordende gang, meestal grotendeels langs de bladrand. Frass in een zwartige centrale lijn. Verpopping buiten de mijn.

waardplanten

Ericaceae, monofaag

Rododendron tomentosum (= Ledum palustre).

fenologie

mijnen van midden september tot begin october (Johansson ea, 1990a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Van Fennoscandia tot de Alpen (Fauna Europaea, 2009).

larve

Geel met zwarte kop; zie die beschrijving in Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

literatuur

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Bengtsson (2008a), Diškus & Stonis (2012a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1957a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1971a), Laštuvka & Laštuvka (1997a), van Nieukerken (1986a), Skala (1939a).

22/02/2017

Laatste bewerking 28.vi.2017