Stigmella obliquella (von Heinemann, 1862)

schietwilgmineermot

Stigmella obliquella: vacated mine on Salix spec.

Salix spec., België, prov. Henegouwen, Evregnies, 1.vii.2018 © Stéphane Claerebout

Stigmella obliquella: vacated mine on Salix spec.

detail, met boogsnede

Stigmella obliquella: vacated mine on Salix spec.

onderzijde

Stigmella obliquella: vacated mine on Salix spec.

doorzicht

Stigmella obliquella mine

Salix pentandra, Nieuwendam

mijn

Ei aan de bladonder- of bovenzijde, gewoonlijk dichtbij hoofdnerf of bladrand. De mijn is een gangmijn die zich matig sterk verbreedt. Het verloop van de mijn is variabel, maar er zitten gewoonlijk vrij lange rechte stukken in. De frass is zwart, en vult het eerste deel van de mijn bijna geheel. Verderop wordt de frasslijn relatief minder breed, en is vaak onderbroken. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenzijde van het blad.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Salix alba, babylonica, x chrysocoma, x fragilis, pentandra, triandra, viminalis.

In de oudere literatuur (Sønderup, 1949a; Hering, 1957a) wordt ook Myrica gale wel genoemd, maar dat berust waarschijnlijk op verwarring met St. salicis.

fenologie

Larven in juni-juli en september-october (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Europa, uitgezonderd het Balkan-schiereiland (Fauna Europaea, 2009).

larve

Geel (Gustafsson & van Nieukerken, 1990a).

synoniemen

Nepticula obliquella; N. wockeella von Heinemann, 1871; N. diversa Glitz, 1872; Stigmella babylonica Hartig, 1949.

opmerkingen

Wanneer het ei zich bevindt aan de onderzijde bestaat kans op verwarring met St. salicis!

literatuur

Baldizzone (2004a), Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1937a), Buszko & Baraniak (1989a), J Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1971a, 1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1949a), Hering (1957a), Huber (1969a), Johansson ao (1990a), Klimesch (1950c), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kurz (2016a), A & Z Laštuvka (1997a), Lhomme (1934d), Maček (1999a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), van Nieukerken, Mutanen & Doorenweerd (2012a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins (1998a), De Prins & Steeman (2011a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1939a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Steuer (1995a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a).

mod 26.viii.2019