Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella pyrellicola

Stigmella pyrellicola (Klimesch, 1978)

op Frangula, Rhamnus

Stigmella pyrellicola: mines on Rhamnus lycioides subsp. graeca

Rhamnus lycioides subsp. graeca, Cyprus, Oreites Forest, 19.iii.2019 © Ian Barton

Stigmella pyrellicola: mine on Rhamnus lycioides subsp. graeca

bezette mijn

Stigmella pyrellicola: mine on Rhamnus lycioides subsp. graeca

verlaten mijn

Stigmella pyrellicola mine

Rhamnus pyrellus, Anatolië; uit Klimesch (1978b)

mijn

Ovipositie op bladonderzijde. Lange gang die twee tot driemaal door het blad loopt en zich uiteindelijk maar weinig verbreedt. Frass in een brede centrale lijn.

waardplanten

Rhamnaceae, nauw oligofaag

Frangula microphylla; Rhamnus lycioides & subsp. graeca + oleoides, pyrellus.

fenologie

Larven gevonden midden juni.

verspreiding binnen Europa

Griekenland (vasteland), Turkije, Cyprus.

larve

Bleek groenig met lichtbruine kop.

literatuur

Arenberger & Wimmer (1996a), Gustafsson (1981a), Klimesch (1978b), Laštuvka & Laštuvka (1998a), van Nieukerken (1986a).

Laatste bewerking 8.iv.2019