Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella roborella

Stigmella roborella (Johansson, 1971)

gewone eikenmineermot

Stigmella roborella mine

Quercus robur, Vlaardingen

mijn

Het ei wordt afgezet aan de bladboven- of onderzijde. De mijn is een lange slanke, niet sterk gekronkelde, gang. In het eerste deel van de mijn ligt de frass in een zeer smalle lijn; verderop ligt de frass zelden breder verspreid, maar nergens wijder dan 1/3 van de gangbreedte.

waardplanten

Fagaceae, monofaag

Quercus castaneifolia, cerris, petraea, pubescens, roburm, rubra.

fenologie

Larven in begin juli en eind september-begin october (Johansson ea, 1990a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Heel Europa, Ierland uitgezonderd (Fauna Europaea, 2009).

larve

Geel, met lichtbruine kop (Huisman ea, 2001; Johansson ea, 1990a), De lichte kop onderscheidt de larve van die van S. atricapitella.

opmerkingen

In tegenstelling tot Johansson ea (1990a) schrijft Borkowski (1972b) dat het ei wordt afgezet aan de bladbovenzijde.

literatuur

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1972b), Buszko & Baraniak (1989a), Černý (2001a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1983a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Huemer (2012a), Huisman, Koster, van Nieukerken & Ulenberg (2001a), Johansson (1971a), Johansson ao (1990a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kurz (2016a), A & Z Laštuvka (1997a, 2014a), Z & A Laštuvka (1998a), Laštůvka, Laštůvka, Liška ao (1992a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken & Johansson (2003a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), De Prins (1998a, 2007a), De Prins, Steeman & Sierens (2016a), Pröse (1995a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Steuer (1995a), Stolnicu (2007a), Stonis, Navickaitė, Rocienė ao (2013a), Szőcs (1977a, 1981a), Ureche (2010a).

Laatste bewerking 26.viii.2019