Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella tiliae

Stigmella tiliae (Frey, 1856)

lindemineermot

Stigmella tiliae mine

Tilia platyphyllos, Duisland, Baden-Württemberg, Baden-Weiler

Stigmella tiliae mine

Tilia cordata, Zweeloo

Stigmella tiliae mine

Tilia tomentosa, Nieuwendam

Stigmella tiliae mine

Tilia, Engeland; © Rob Edmunds

Stigmella tiliae:  vacated mine on Tilia spec.

Tilia spec., België, prov. Namen, Chimay, Étang de Virelles © Stéphane Claerebout

Stigmella tiliae:  vacated mine on Tilia spec.

detail

mijn

Ei aan de onderzijde van het blad. Lange, sterk gekronkelde gangmijn; voldiep, maar het eerste deel meestal onderzijdig, van boven haast onzichtbaar. Frass meestal in een smalle band, soms breed verspreid of zelfs in boogjes.

waardplanten

Malvaceae, monofaag

Tiliaamericana, cordata, x euchlora, x europaea, platyphyllos, tomentosa.

fenologie

Larven in Engeland in juli, en september-october (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Ellis: Clervaux, Kautenbach).

verspreiding binnen Europa

Heel Europa, uitgezonderd het Balkan-Schiereiland en de Middellandse Zee-eilanden (Fauna Europaea, 2009).

larve

Bleekgeel; beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

synoniemen

Nepticula tiliae.

literatuur

Anisimovas, Diškus & Stonis (2006a), Beiger (1980a), Bengtsson (2008a), Borkowski (1969a), Buhr (1937a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), Csóka (2003a), Demyanenko, Bidzilya & Karolinskiy (2021a), Deutsch (2012a), Diškus & Stonis (2012a), Emmet (1983a), Flügel (2011a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Haase (1942a), Hartig (1939a), Hering (1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Johansson ao (1990a), Kasy (1983a), Klimesch (1936a, 1950c), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kurz (2016a), Kvičala (1938a), A & Z Laštuvka (1997a), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1972a, 1976a), Michna (1975a), Navickaitė, Diškus & Stonis (2014), van Nieukerken (1986a, 2006a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a), Lhomme (1934d), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Nowakowski (1954a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), De Prins (1998a, 2007a), Robbins (1991a), Sefrová (2005a), Skala (1939a, 1941a), Skala & Zavřel (1945a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Steuer (1995a), Stolnicu (2007a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Tomov & Krusteva (2007a), Ureche (2010a), Utech (1962a), Wieser & Huemer (1999a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a).

Laatste bewerking 3.viii.2023