Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Stigmella tristis

Stigmella tristis (Wocke, 1862)

Lepidoptera, Neopticulidae

mijn

Ovipositie aan de bovenzijde van het blad; het ei is groot en geelbruin. De mijn is een korte, ietwat kronkelende gang die vrij snel breder wordt. Frass bruin, in een matig brede, onderbroken, diffuse band.

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Betula nana.

fenologie

Minerende larven in eind juni, begin augustus.

verspreiding binnen Europa

Lapland.

larve

Geelgroen; beschreven door Gustafsson & van Nieukerken (1990a).

literatuur

Bengtsson (2008a), Gustafsson (1985a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Hering (1927a, 1957a), Johansson (1971a), van Nieukerken (1986a), Sch├╝tze (1931a), Skala (1939a).

17/11/2014

Laatste bewerking 18.vii.2017