Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Trifurcula peloponnesica

Trifurcula peloponnesica van Nieukerken, 2007

Lepidoptera, Nepticulidae

Trifurcula peloponnesica mines

Anthyllis hermanniae, Griekenland, nom. Messinía; uit van Nieukerken (2007b)

mijn

Een smalle, betrekkelijk rechte, gang die zich plotseling verbreedt tot een langgerekte blaas. Frass aanvankelijk in een nauw, af en toe onderbroken lijntje; verderop vult het bijna de hele gang. Verpopping buiten de mijn, boogsnede in de onderepidermis.

waardplanten

Fabaceae, nauw monofaag

Anthyllis hermanniae.

fenologie

Larven waargenomen in february, enkele ook in juni.

verspreiding binnen Europa

Griekenland (Peloponnesus).

larve

Geel, ligt ruggelings in de mijn.

literatuur

van Nieukerken (2007b).

21.vi.2009

Laatste bewerking 28.vi.2017