Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Zimmermannia liebwerdella

Zimmermannia liebwerdella (Zimmermann, 1940)

beukenbastmineermot

op Fagus, Quercus

parasiet

Larve in een oppervlakkige gang in de gladde bast van de stam of een dikke tak. De gang kronkelt, maar verloopt hoofdzakelijk in verticale richting. Voorkeur voor door de zon beschenen zijde van de stam. Verpopping buiten de mijn, in een roestbruine cocon.

waardplanten

Fagaceae, oligofaag

Fagus sylvatica; Quercus.

De soort is nog nooit uit eik gekweekt, maar er zijn toch zeer veel aanwijzingen dat ook dit een waardplant is.

fenologie

De larve leeft een of twee jaar, afhankelijk van het lokale klimaat; verpopping in mei-juli.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2018).

larve

Zeer slank, geel, kop bruin; geen ventrale platen (Johansson ea, Gustafsson & van Nieukerken)

synoniemen

Ectoedemia liebwerdella.

literatuur

Baldizzone (2004a), Baldizzone & scalercio (2018a), Bengtsson (2008a), Buhr (1964b), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2008a), Gustafsson & van Nieukerken (1990a), Johansson, Nielsen, van Nieukerken & Gustafsson (1990a), Klimesch (1953a), Laštůvka & Laštůvka (1997a, 2005a, 2009b), Maček (1999a), van Nieukerken (1985a, 1986a), van Nieukerken, Laštůvka & Laštůvka (2004a, 2006a, 2010a), van Nieukerken, Zolotuhin & Mistchenko (2004a), Prick, Schreurs, Lambers & Dahl (2020a), Steurer (1988a), Szőcz (1977a, 1978a, 1981a).

Laatste bewerking 4.viii.2020