Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Coptotriche heinemanni pupa

Coptotriche heinemanni pupa

Rubus fruticosus, Lettele: pop dorsaal

Coptotriche heinemanni pupa

pop ventraal

de bestekeling van de lichaamssegmenten is over de hele breedte vrijwel gelijkmatig; rechts de thorax, dorsaal

cremaster dorsaal en lateraal

kop en borststuk, en abdomenuiteinde, beide ventraal


cremaster, ventraal

abdomen, en abomenuiteinde, beide dorsaal

Volgens Patočka & Turčáni (2005a) verschillen de poppen van C. heinemanni en die van C. marginea erin dat de voorste helft van de abdominale segmenten dorsaal bij heinemanni fijn bestekeld is, maar grof bestekeld bij marginea. Poppen-materiaal van marginea uit Engeland verschilt in dit opzicht echter niet van een -op grond van de mijn- als heinemanni gedetermineerde pop uit Nederland: de bestekeling is in beide gevallen gelijkmatig zeer fijn.

9.xii.2009

Laatste bewerking 25.xi.2018