Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Tischeria ekebladella

Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

gewone eikenvlekmot

op Quercus

Tischeria ekebladella: exuvium and imago

Quercus robur, lg Welna, midden augustus © Hans Jonkman

Tischeria ekebladella: mine on Quercus robur

Quercus robur, Duin en Kruidberg

Tischeria ekebladella: mines on Quercus robur

Quercus robur, Hoge Veluwe; larve in de mijn

Tischeria ekebladella: mines on Quercus petraea

Quercus petraea, Hongarije, Budapest © László Érsek

Tischeria ekebladella: mine on Quercus petraea

onderzijde van een gemineerd blad

Tischeria ekebladella: mines on Quercus petraea

de larve in de linker mijn is aan het poepen

Tischeria ekebladella: defecation

tijdserie

Tischeria ekebladella: larva

Quercus cerris, Hongarije, Budapest, Kamaraerdő © László Érsek: larve dorsaal

Tischeria ekebladella: larva

lateraal

Tischeria ekebladella: larva

ventraal

Tischeria ekebladella: pupa

pop, dorsaal

Tischeria ekebladella: pupa

lateraal

Tischeria ekebladella: pupa

ventraal

mijn

Melkwitte, soms wat oranje aangelopen, bovenzijdige blaasmijn zonder aanduiding van een begingang. De mijn is van binnen met veel spinsel bekleed, trekt echter niet samen. De larve begint al vrij snel aan de vorming van een schijfvormige cocon, ongeveer in het centrum van de mijn. Wanneer hij niet vreet ligt hij in deze cocon hoefijzervormig gekromd te rusten. De mijn bevat weinig of geen frass; de larve verwijdert het door een snede in de bovenepidermis, aan de rand van de mijn. Verpopping in de mijn.

waardplanten

Fagaceae, oligofaag

Castanea mollissima, sativa; Quercus cerris, dalechampii, faginea, x hispanica, frainetto, ithaburensis subsp. macrolepis, macranthera, macrocarpa, petraea, pubescens, robur & subsp. pedunculiflora, rubra, serrata.

Een mededeling door Deschka (1983a) dat de soort gekweekt zou zijn uit de wintergroene Q. trojana berust mogelijk op een vergissing.

fenologie

Larve vanaf juli. De najaarslarven overwinteren in de mijn, in het afgevallen blad; ze verpoppen zich pas in het voorjaar (Emmet, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa

Geheel Europa (Fauna Europaea, 2009).

larva

pop

synoniemen

Tischeria complanella (Hübner, 1817).

opmerkingen

Hering (1957a) schrijft dat larven gewoonlijk pas in september optreden. Dat is nu niet meer het geval: mijnen zijn in begin juli al in aantal te vinden.

Emmet (1983b), van Frankenhuyzen & Freriks (1979a) en Jordan (1995a) geven meer details over de biologie.

literatuur

Baldizzone (2004a), Beiger (1979a), Bengtsson (2008a), Bouček (1959a), Braggion (2013a), Buhr (1935a, 1936a, 1964a), Buszko & Baraniak (1989a), Buszko & Beshkov (2004a), Corley, Marabuto, Maravalhas ao (2009a), Corley, Maravalhas & Passos de Carvalho (2006a), Csóka (2003a), Deschka (1983a), Deschka & Wimmer (2000a), Deutsch (2012a), Diškus & Stonis (2012a), Drăghia (1968a, 1971a, 1972a), Emmet (1983b), Van Frankenhuyzen & Freriks (1979a), van Frankenhuyzen & Houtman (1972a), van Frankenhuyzen Houtman & Kabos (1982a), Fulmek (1910a), Fusu (2017a), Grandi (1929a, 1931a, 1933a), Gripenberg (2007a), Gripenberg & Roslin (2008a), Hartig (1939a), Hellers (2016a), Hering (1932a,g, 1934a, 1957a), Huber (1969a), Huemer (2012a), Huemer & Erlebach (2003a), Jordan (1995a), Kasy (1965a), Klimesch (1942a, 1950c, 1957a, 1958c), Kollár (2007a), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Kurz (2016a) , Kvičala (1938a), Leutsch (2011a), Lhomme (1934b,d), Maček (1999a), Matošević, Pernek, Dubravac & Barić (2009a), Michalska (1970a, 1972a, 1976a), Michna (1975a), van Nieukerken (2006a), Nowakowski (1954a), Patočka & Turčáni (2005a), Plóciennik, Pawlikiewicz & Jaworski (2011a), Popescu-Gorj & Drăghia (1966a), De Prins (1998a, 2007a, 2013a), Puplesis & Diskus (2003a), Robbins (1991a), Schütze (1931a), Sefrová (2005a), Skala (1951a), Sønderup (1949a), Stammer (2016a), Starý (1930a), Stolnicu (2007a, 2008a), Szőcs (1977a, 1978a, 1981a), Todorov, Toshova & Tóth (2014a), Toll (1959b), Tomov & Dimitrov (2007a), Ureche (2010a), Utech (1962a), Vegliante & Zilli (2007a), van Wielink (2020a), Yefremova & Kravchenko (2015a), Zoerner (1969a, 1970a).

Laatste bewerking 15.viii.2022