Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aeolothrips melaleucus

Aeolothrips melaleucus Haliday, 1852

op loofbomen

parasiet

Larven en imagines vooral in de bloeiwijzen, primair als predatoren.

waardplanten

polyfaag

Betula pubescens; Berberis crataegina; Carpinus betulus; Castanea sativa; Corylus avellana; Crataegus monohyna, rhipidophylla; Cytisus scoparius; Euphorbia hyberna; Frangula alnus; Fraxinus angustifolia, excelsior; Galium odoratum; Glycine max; Ligustrum vulgare; Malus domestica; Ostrya carpinifolia; Phillyrea angustifolia; Populus; Prunus avium, dulcis, persica; Punica granatum; Pyrus communis, elaeagrifolia; Quercus petraea, robur, rotundifolia; Sambucus ebulus; Solanum dulcamara; Sorbus aucuparia, torminalis; Stellaria media; Tilia cordata; Vitis vinifera; Zygophyllum.

verspreiding binnen Europa

PESI (2023).

literatuur

Goldarazena (0000a), Goldarazena & Mound (1999a), Karadjova & Krumov (2015a), Maroto & Berzosa (2001a), Minaei (2014a), Raspudić, Ivezić, Brmež & Trdan (2009a), Schliephake (1965a), zur Strassen (1981a, 1991a, 1993a), Szénási, Jenser & Kazinczy (2002a), Trdan (2000a), Tunç, Bahşi & Göçmen (2012a), Tunç, Bahşi & Sümbül (2012a), Ulitzka (2013a), Vasiliu-Oromulu (1998a, 2002a), Zawirska & Wałkowski (2000a).

Laatste bewerking 8.xi.2023