Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Kakothrips borberae

Kakothrips borberae Marullo & Ravazzi, 2016

op Vicia

parasiet

Larven en imagines in de bloemen.

waardplanten

Fabaceae, monofaag

Vicia.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Marullo & Ravazzi (2016a).

Laatste bewerking 15.viii.2020