Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Thermothrips mohelensis

Thermothrips mohelensis Pelikán, 1949

op Galium

parasiet

Larven en imagines in de bloemen.

waardplanten

Rubiaceae, monofaag

Galium mollugo, verum.

Ook waargenomen in bloemen van Convolvulus arvensis; Satureja montana; maar dit zijn vermoedelijk geen waardlanten.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2020).

literatuur

Kucharczyk (2008a), Mirab-balou & Chen (2013a), Ulitzka (2019a).

Laatste bewerking 14.viii.2020