Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ligniera junci

Ligniera junci (Schwartz) Maire & Tison, 1911

Chromista, Cercozoa, Phytomyxea, Plasmodiophorales

op Juncus

gal

groepen dikwandige rustende sporen in de gezwollen haarwortels of schors-cellen van de wortels.

waardplanten

Juncaceae, monofaag

Juncus bufonius, effusus, triglumis.

literatuur

Neuhauser & Kirchmair (2009a), Neuhauser, Kirchmair & Gleason (2011a)

20/01/2016

Laatste bewerking 28.vi.2017