Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Aphelenchoides besseyi

Aphelenchoides besseyi Christie, 1942

op rijst, etc.

parasiet

Bij rijst chlorotisch en witte vlekken op de bladschijf, vooral de top; later verdrogen ze en krullen in. De bladscheden vertonen geen symptomen. Aangetaste planten zijn minder vitaal. Bij aardbei ontstaat de “summer dwarf disease”, waarbij de de planten klein blijven met misvormde en gekronkelde bladeren.

waardplanten

polyfaag

Capsicum annuum; Echinochloa crus-galli; Fragaria vesca; Oryza sativa.

verspreiding binnen Europa

PESI (2023).

literatuur

Escuer & Bello (2000a), Handoo, Kantor & Carta (2020a), International Plant Protection Convention (2016a), Tülek, Kepenekci, Elekçioğlu & Çobanoğlu (2014a).

Laatste bewerking 15.iv.2024