Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Anguina pacificae

Anguina pacificae Cid del Prado Vera & Maggenti, 1984

op Agrostis, Poa

parasiet

Groene gallen aan de basis van de stengel. Veel gallen bevatten naast aaltjes een witte bacterie-massa.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Agrostis canina; Ochlopoa annua.

verspreiding binnen Europa

Ierland.

literatuur

Cid del Prado Vera & Maggenti (1984a), Fleming, Maule, Martin ao (2015a).

Laatste bewerking 13.x.2019