Heterodera avenae Wollenweber, 1924

gal

de wortels zijn abnormaal kort en sterk bossig vertakt. Vanaf midden in de zomer zijn er kleine bolvormige een halve mm grote lichaampjes aangehecht, aanvankelijk wit, later geelbruin tot donkerbruin. Het zijn cysten, het met eieren gevulde achterste deel van de wijfjes. In de wortels leven grote aantallen nematoden. Aangepaste planten zijn sterk verzwakt.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Avena fatua, sativa; Bromus; Festuca; Hordeum; Lolium; Poa; Secale cereale; Trisetum; Triticum aestivum & subsp. spelta, monococcum, turgidum subsp. dicoccon + durum + polonicum; Zea mays.

literatuur

Bongers (1988a), Buhr (1964b, 1965a), Griffin (1988a), Maafi, Sturhan, Kheiri & Geraert (2007a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez ao (2010a), Roskam (2019a).

mod 12.x.2019