Heterodera avenae Wollenweber, 1924

Nematoda, Tylenchida, Heteroderidae

gal

de wortels zijn abnormaal kort en sterk bossig vertakt. Vanaf midden in de zomer zijn er kleine bolvormige een halve mm grote lichaampjes aangehect, aanvankelijk wit, later geelbruin tot donkerbruin. Het zijn cysten, het met eieren gevulde achterste deel van de wijfjes. In de wortels leven grote aantallen nematoden. Aangepaste planten zijn sterk verzwakt.

waardplanten

Poaceae, oligofaag

Avena fatua, sativa; Bromus; Festuca; Hordeum; Lolium; Poa; Secale cereale; Trisetum; Triticum aestivum & subsp. spelta, monococcum, turgidum subps. dicoccon + durum + polonicum; Zea mays.

literatuur

Bongers (1988a), Buhr (1964b, 1965a), Griffin (1988a), Maafi, Sturhan, Kheiri & Geraert (2007a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez, López González, Andrés Yebes & Duran-Vila (2010a).

26/03/2017

mod 11.xii.2018