Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Peronospora chrysosplenii

Peronospora chrysosplenii Fuckel, 1870

valse meeldauw van de goudveil

op Chrysosplenium

Peronospora chrysosplenii on Chrysosplenium alternifolium

België, prov. Limburg, Reppel, Abeekvallei, 26.iv.2022 © Carina Van Steenwinkel

Peronospora chrysosplenii on Chrysosplenium alternifolium

vlokjes dons aan de blad-onderzijden

Peronospora chrysosplenii on Chrysosplenium alternifolium

detail

Peronospora chrysosplenii on Chrysosplenium alternifolium

stukje epidermis met conidioforen

Peronospora chrysosplenii on Chrysosplenium alternifolium

conidiofoor

Peronospora chrysosplenii on Chrysosplenium alternifolium

conidia

Peronospora chrysosplenii on Chrysosplenium alternifolium

in dit materiaal waren de maten 17-21 x 20-27 µm.

gal

stengeltoppen zijn bleekgeel, later geelbruin; aan de onderzijde van de bladen een grijs schimmelovertrek bestaande uit verticale, nabij de top meermalen dichotoom vertakte conidioforen. De conidia meten 14-26 x 16-30 µm.

waardplanten

Saxifragaceae, monofaag

Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium.

literatuur

Belbahri, Calmin, Pawlowski & Lefort (2005a), Brandenburger (1985a), Chater, Woods, Stringer, ao (2020a), Choi, Denchev & Shin (2008a), Dietrich (2013a, 2016b), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Göker, García-Blázquez, Voglmayr ao (2009a), Hafellner (1980a), Jage, Klenke, Kruse ao (2017a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Melzer, Pittoni, Poelt & Scheuer (1984a), Müller & Kokeš (2008a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Săvulescu (1948a), Voglmayr (2003a).

Laatste bewerking 22.iv.2023