Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Fungi

Fungi

Schimmels

Schimmels zijn heterotrofe organismen die zich middels sporen-vorming verspreiden. Energie wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen (niet als zetmeel, zoals bij planten). In het algemeen bevat de celwand geen cellulose maar chitine. In het verleden werden schimmels beschouwd als een tak van lagere planten. Tegenwoordig is het echter duidelijk dat “schimmels” staat voor een waaier van phyla, met onduidelijke onderlinge verwantschappen.

literatuur

Alexopoulos, Mims & Blackwell (1996a), Webster & Weber (2007a).

23/01/2016

Laatste bewerking 12.v.2019