Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Erysiphe azaleae

Erysiphe azaleae (Braun) Braun & Takamatsu, 2000

op Ericaceae

Erysiphe azaleae on Rhododendron spec. (cult.)

Rhododendron spec. (cult.), België, prov. Antwerpen, Oelegem, Vrieselhof © Carina Van Steenwinkel

Erysiphe azaleae on Rhododendron spec. (cult.)

vooral de jonge vruchten zijn zwaar aangetast

Erysiphe azalea: conidiophore

conidiophore met kenmerkende bocht in de basal cell

Erysiphe azalea: germinating conidium

kiemend conidium

appressoria

gal

mycelium beiderzijdig. Appressoria tepelvormig tot gelobd, enkel of gepaard. Conidia solitair, zonder fibrosine-lichaampjes, lang-elliptisch. Basale cel van de conidiofoor veelal bochtig. Cleistothecia met 4-10 asci, die 4-6 sporen bevatten. Aanhangsels 10-40, equatorial, 1-1.5 x de diameter; stijf, hooguit met één septum nabij de basis, aan de top meermalen snel opeen gegaffeld.

waardplanten

Ericaceae, oligofaag

Calluna vulgaris; Erica carnea, x darleyensis, erigena, gracilis, x hiemalis, subdivaricata, vagans; Rhododendron arborescens, canadense, japonicum, luteum, molle, mucronatum, occidentale.

Ook op allerlei Rhododendron cultivars.

synoniemen

volgens Klenke & Scholler worden er op Calluna en Erica geen cleistothecia gevormd. Tegelijkertijd veroorzaakt de schimmel op deze planten misvormingen en voortijdig afvallen van de bladeren. Bovendien treden de aantastingen van Rhododendron in Europa pas op sedert 1997 (en breiden zich thans snel uit), terwijl die op Calluna en Erica al voor 1900 beschreven zijn. Om deze redenen menen zij dat het hier om een aparte soort gaat, Oidium ericinum Eriksson, 1885. Zie bijv. echter Braun ea (2003a) voor een tegengesteld standpunt.

literatuur

Apine, Bankina, Nikolajeva & Tomsone (2013a), Bacigálová & Marková (2006a), Beenken & Senn-Irlet (2016a), Braun (1995a), Braun & Cook (2012a), Braun, Cunnington, Brielmaier-Liebetanz ao (2003a), Bresinsky (2016a), Celar & Valič (2005a), Jage, Klenke & Kummer (2010a), Henricot (2009a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a, 2019a), Lebeda, Sedlarova, Jankovsky & Shin (2007a), Mułenko, Piątek, Wołczańska ao (2010a), Piątek (2003b), Roques, Cleary, Matsiakh & Eschem (2017a), Ruszkiewicz-Michalska & Michalski (2005a), Talgø, Sundheim, Gjærum ao (2010a), Werner & Karolewski (2010a).

Laatste bewerking 6.viii.2020