Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Cryptodiaporthe populea

Cryptodiaporthe populea (Saccardo) Butin, 1958

populierenuitbreekkogeltje, schorsbrand

aantasting met perithecia (uit Ostry ea).

op Populus

parasiet

Zwarte necrotische plekken op de stam; treedt veel op bij bomen die verzwakt zijn door aantasting door Melampsora laricis-populina.

waardplanten

Salicaceae, monofaag

Populus nigra.

verspreiding binnen Europa

(PESI, 2019).

synoniemen

Diaporthe populea Saccardo, 1887; de anamorf is Chondroplea populea (Saccardo & Briard) Klebahn, 1933 (= Dothichiza populea Saccardo & Briard, 1884).

literatuur

Buhr (1965a), Ostry, Wilson, McNabb-Jr ao (1989a), Petrak (1956a), Roskam (2019a), Waterman (1957a).

Laatste bewerking 23.xii.2019