Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Taphrina alni

Taphrina alni (Berkeley & Broome) Gjaerum, 1966

elzenvlag

op Alnus

Taphrina alni: gall on Alnus glutinosa

Alnus glutinosa, België, prov. Luxemburg, Ambly © Jean-Yves Baugnée

Taphrina alni gall

Alnus glutinosa, België, prov. Luxemburg, Hamipré © Jean-Yves Baugnée

Taphrina alni gall

Alnus glutinosa, Amsterdamsche Bosch

Op het linker katje hierboven is een mislukte gal zichtbaar; hier is hij vergroot afgebeeld

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Alnus glutinosa, incana & subsp. rugosa, x pubescens, viridis.

Primair op Alnus incana (Bellmann, 2012a).

synoniemen

Taphrina alni-incanae (Kühn) Magnus, 1890; T. amentorum (Sadebeck) Rostrup, 1891; Exoascus alni-incanae (Kühn) Saccardo, 1892; E. alnitorquus (Tulasne) Sadebeck, 1884.

literatuur

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Bacigálová, Lopandic, Rodrigues ao (2003a), Bacigálová, Mułenko & Wołczańska (2005a), Bataille (1936a), Bellmann (2012a), Blumer (1946a), Brandenburger (1985a: 52), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Ellis (2000a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Koops (2013a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2019a), Mix (1949a), Petrýdesová, Kučera, Bacigálová, ao (2016a), Redfern & Shirley (2011a), Roques, Cleary, Matsiakh & Eschem (2017a), Roskam (2009a), Sadebeck (1890a), Tomasi (2003a, 2014a).

Laatste bewerking 29.iii.2021