Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Taphrina betulina

Taphrina betulina Rostrup, 1883

berkenheksenbezem

op Betula

Taphrina betulina gall

Betula pubescens, Planken Wambuis © Arnold Grosscurt

Taphrina betulina: galls on Betula sp.

Betula, Hardenberg © Arnold Grosscurt

waardplanten

Betulaceae, monofaag

Betula, nana, nana x pubescens, pendula, pubescens & var. glabrata.

synoniemen

Taphrina lagerheimi Palm, 1918; T lapponica Juel, 1912; T. turgida (Sadebeck) Giesenhagen, 1895; T. willeana Svendsen, 1902; Exoascus turgidus Sadebeck, 1884.

literatuur

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Bacigálová, Mułenko & Wołczańska (2005a), Bataille (1936a), Bellmann (2012a), Brandenburger (1985a: 52), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dietrich (2013a, 2016b), Doppelbaur & Doppelbaur (1973a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Mix (1949a, 1956a), Mułenko, Sałata & Wołczańska (1995a), Petrýdesová, Kučera, Bacigálová, ao (2016a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Scholler & Schubert (1993a), Tomasi (2003a, 2014a).

Laatste bewerking 29.iii.2021