Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Microbotryum intermedium

Microbotryum intermedium (Schröter) Vánky, 1998

op Scabiosa

gal

de helmhokken zijn vergald waardoor de bloemen gevuld zijn met een poederige bruin-violette sporenmassa. De aantasting is systemisch.

waardplanten

Caprifoliaceae, monofaag

Scabiosa columbaria & subsp. balcanica, lucida, ochroleuca, triandra.

synoniemen

Ustilago intermedia Schröter, 1877; Bauhinus intermedius (Schröter) Denchev, 1997.

literatuur

Blumer (1946a), Buhr (1965a), Brandenburger (1985a), Ellis & Ellis (1997a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2019a), Lutz & Vánky (2009a), Scholz & Scholz (2013a), Spooner & Legon (2006a), Tomasi (2014a), Tóth (1994a), Vanderweyen & Fraiture (2014)a), Vánky (1994a).

Laatste bewerking 26.viii.2019