Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Sphacelotheca serrulati-magna

Sphacelotheca serrulati-magna Vánky & Oberwinkler, 1994

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Persicaria

gal

de vruchtbeginsels zijn gezwollen; aanvankelijk zijn ze bedekt door een vlies dat aan de top openbarst en een een donker-violette sporenmassa laat zien rond een centrale columella. Sporen 12-16 x 12-18 µm.

waardplanten

Polygonaceae, monofaag

Persicaria decipiens.

literatuur

Vánky (1994a).

06/06/2014

Laatste bewerking 28.vi.2017