Plantparasieten van Europa

bladmineerders, gallen en schimmels

Ustilentyloma fluitans

Ustilentyloma fluitans (Liro) Vánky, 1970

op Glyceria

gal

de schimmel vormt een sorus in het weefsel van een blad of bladschede. Dat uit zich als een vaag begrensd, 1-10 mm lang, ± ovaal vlekje, aanvankelijk gelig later bruin. Ingebed in het weefsel liggen 8-10 µm grote hyaliene sporen met een gladde wand.

waardplanten

Poaceae, monofaag

Glyceria fluitans, notata.

literatuur

Klenke & Scholler (2015a), Smith & Lutz (2014a), Vánky (1994a).

Laatste bewerking 27.iii.2019